Tebra un Saka

Starts Finišs Dienu skaits Attālums (km) Cena par laivu EUR*
Kalnenieku tilts Pāvilosta 1 12 € 33,00
Plieni Pāvilosta 1 20 € 33,00
Apriķi Pāvilosta 2 33 € 48,00

Tebra ir 69 km gara Sakas labā satekupe Aizputes un Pāvilostas novados. Tā iztek no Podnieku ezera Kalvenes pagastā. Upes tecējuma lielākā daļa atrodas Rietumkursas augstienē (Bandavas pauguraine un Apriķu līdzenums), lejtece Piejūras zemienē. Upes vidustecē izteikta ieleja, kas sasniedz 10 – 20 m dziļumu. Upē ir daudz dīķu. Aizputē ierīkota ūdenskrātuve (Dzirnavdīķis). Lielākās apdzīvotās vietas krastos ir Aizpute, Štakeldanga, Apriķi. Upi šķērso autoceļš P112. Tebras upi ir iemīļojuši ne tikai laivotāji, bet arī bebri, kas nozīmē, ka laivojot ir jārēķinās ar pārnesumiem, lai šķērsotu beru veidotos aizsprostus. Saplūstot ar Durbi izveido Sakas upi. Sakas plūdums ir daudz plašāks un tā ir brīvāka no aizsprostiem un sakritušiem koku zariem. Saka ir Tebras un Durbes koptekupe Pāvilostas novadā. Tek pa Piemares līdzenumu 6 km garumā un pie Pāvilostas ietek Baltijas jūrā. Upes platums ir no 25-30 m sākumā līdz 45 m grīvā. Grīvā ir izbūvēta osta ar moliem. Sakas pietekas ir Mindes strauts, Malduguņu urga (labās), Torka urga, Remešvalks (kreisās). Sakas upi šķērso autoceļš P111 un pamestais Liepājas—Ventspils dzelzceļš.

Cenā ietilpst
2+1 kajaka nomai
2 ērtas glābšanas vestes
2 regulējami airi
Bērnu komplekts (veste+sēdeklītis)
Laivu un laivotāju transportēšana turp un atpakaļ
Sausie mantu maisi un piepūšami maki telefoniem

Ja vēlaties iznomāt 1-3 laivas, lūdzu, sazinieties ar mums individuāla piedāvājuma saņemšanai.

* – nomājot 4 un vairāk laivas