Вартая

Старт Финиш Количество дней Расстояние км Цена за одну лодку EUR*
Mazkalēti Bārtas ciems 2 17 € 46,00
Mazkalēti Nīca 2 35 € 48,00

Vārtāja ir 64 km gara upe, Bārtas labā krasta pieteka Dienvidkurzemē. Vārtāja sākas no Sepenes ezera uz Aizputes un Vaiņodes novadu robežas. Ezerā no dienvidiem ietekošā Strīķupe dažkārt tiek uzskatīta par Vārtājas augšteci. Līdz Bunkai upe, izteikti līkumojot, tek rietumu virzienā. Pie Tadaiķiem upe pagriežas uz dienvidiem un tek pa Durbes-Vārtājas senleju Vārtājas viļņotajā līdzenumā. Uz upes uzstādinātas vairākas ūdenskrātuves — Velēkšņu dīķis un Krotes dzirnavezers pie Krotes un Bunkas dzirnavezers Bunkā. Lielākās pietekas ir Ādģēre (8 km), Virga (29 km), Birztala (25 km), Lejas upe, Strautiņu upe (kreisās), Padones strauts (10 km), Dreimaņu grāvis, Krūtes strauts, Pūšļupe, Gravas upīte (labās). Pie Vārtājas pilskalna upi šķērso autoceļš P106. Lielākās apdzīvotās vietas krastos ir Krote, Bunka un Krūte. Vārtāja ir bagāta ar zivīm un lieliskiem dabas skatiem.

В оплату входит
2+1 аренда кайяка
2 удобные спасательные жилета
2 Регулируемых вёсла
1 Детский комплект (спасательный жилет+сиденье)
Транспортировка лодок и человек туда-обратно
Водонепроницаемый мешок
Надувной кошелёк для телефона

Если вы желаете арендовать 1-3 лодки, просим связаться с нами индивидуально.

* — арендуя не менее 4 лодок.